4 KYU
 1. SHISEI (POSTAWY I POZYCJE).
  • KAKE – DACHI
  • TSURU – ASHI – DACHI
 2. SHINTAI (PORUSZANIE SIĘ).
  • TEST PORUSZANIA SIĘ W POZYCJACH: ZENKUTSU – DACHI , KOKUTSU – DACHI, SANCHIN – DACHI, NEKO – ASHI – DACHI, KIBA – DACHI, KAKE – DACHI, TSURU – ASHI – DACHI – STOSUJĄC TECHNIKI ZAWARTE W KIHON – NO – KATA.
 3. UKE – WAZA (BLOKI).
  • 5 BLOKÓW
  • SEIKEN – CHUDAN – SOTO – UKE
  • SEIKEN – JODAN – UKE
  • SEIKEN – OTOSHI – UKE
  • SEIKEN – CHUDAN – UCHI – UKE
  • SEIKEN – GEDAN – BARAI
 4. ATEMI – WAZA (TECHNIKI UDERZEN I KOPNIĘĆ).
  • TE – WAZA (TECHNIKI RĘCZNE)
   • URAKEN – SAYU – UCHI
   • URAKEN – MAWASHI – UCHI
   • URAKEN – HIZO – UCHI
   • URAKEN – GANMEN – OROSHI – UCHI
   • 5 WARIANTÓW SHUTO W SANCHINO – DACHI W KOMBINACJI: SHUTO – SAKOTSU – UCHI, GANMEN – UCHI, UCHI – KOMI, HIZO – UCHI, UCHI – UCHI.
   • NIHON – NIUKTE, JO – HON – NUKITE
  • KERI – WAZA (TECHNIKI NOŻNE)
   • USHIRO – GERI – CHUDAN
   • MAE – GERI – JODAN
   • YOKO – GERI – JODAN
   • MAWASHI – GERI – JODAN (CHUSOKU I HAISOKU)
 1. KANSETSU – WAZA (DŹWIGNIE).
  • TACHI – WAZA (W STÓJCE)
   • NIKYO
   • HARA – GATAME
   • UDE – HIZA – GATAME
   • GYAKU YUBI
   • KOHONO – GESHI
   • GYAKU – KOTE – GAESHI
  • NE – WAZA (W PARTERZE)
   • UDE – HISHIGI – HIZA – GATAME
   • ASHI – UDE – GARAMI (KLUCZ)
   • ASHI – HISHIGI
   • KUZURE – UDE – OSAE
 2. OSAEKOMI – WAZA (TRZYMANIA).
  • USHIRO – KESA – GATAME
  • TATE – SHIHO – GATAME
 3. SHIME – WAZA (DUSZENIA).
  • OKURI – ERI – JIME
  • KATA – HA – JIME
  • SODE – GURUMA – JIME
  • SEIKEN – ERI – JIME
 1. NAGE WAZA (RZUTY).
  • KIBISU – GAESHI (KIBUSHI – DEOSHI)
  • MOROTE GARI
  • UKI – OTOSHI
  • TANI OTOSHI
  • HARAI – GOSHI
  • YOKO – WAKARE
  • WAKI – OTOSHI
  • UKI – GOSHI
 2. IPPON – KUMITE (3).
  TORI (ATAKUJĄCY) JODAN TSUKI
  UKE (BRONIĄCY SIĘ) UCHI – UKE PLUS DŹWIGNIA KANUKI GATAME I OSOTO – GARI (W POZYCJI ZENKUTSU DACHI)
 3. SAMOOBRONA.
  • OBRONA PRZED OBCHWYTAMI TUŁOWIA I GŁOWY
  • 20 WŁASNYCH
 4. TEST KONDYCYJNY:
  • 50 UGIĘĆ RAMION W PODPORZE PRZODEM NA PIĘŚCIACH
  • 50 SKŁONÓW W PRZÓD Z LEŻENIA NA PLECACH
  • 50 PRZYSIADÓW NA PEŁNYCH STOPACH
 5. JIYU – KUMITE 3*5 MINUT.