Przysięga dojo

 1. BĘDZIEMY ĆWICZYĆ NASZE SERCA I CIAŁA DLA OSIĄGNIĘCIA PEWNEGO NIEWZRUSZONEGO DUCHA.
 2. BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO PRAWDZIWEGO OPANOWANIA SZTUKI WALKI, ABY KIEDYŚ NASZE CIAŁO I ZMYSŁY STAŁY SIĘ DOSKONAŁE.
 3. Z GŁĘBOKIM ZAPAŁEM BĘDZIEMY STARAĆ SIĘ KULTYWOWAĆ DUCHA SAMOWYRZECZENIA SIĘ.
 4. BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD GRZECZNOŚCI, POSZANOWANIA STARSZYCH ORAZ POWSTRZYMYWAĆ SIĘ OD GWAŁTOWNOŚCI.
 5. BĘDZIEMY SPOGLĄDAĆ W GÓRĘ KU PRAWDZIWEJ MĄDROŚCI I SILE PORZUCAJĄC INNE PRAGNIENIA.
 6. BĘDZIEMY WIERNYMI NASZYM IDEAŁOM I NIGDY NIE ZAPOMNIMY O CNOCIE POKORY.
 7. PRZEZ CAŁE NASZE ŻYCIE, PRZEZ DYSCYPLINĘ W SPORTACH WALKI DĄŻYĆ BĘDZIEMY DO POZNANIA PRAWDZIWEGO ZNACZENIA DROGI, KTÓRĄ OBRALIŚMY.
 8. NIE BĘDZIEMY STOSOWAĆ I ROZPOWSZECHNIAĆ SZTUKI WALKI POZA DOJO.

LICZENIE DO 10:

 1. ICHI
 2. NI
 3. SAN
 4. SHI (SI)
 5. GO
 6. ROKU
 7. SHICHI (SICI)
 8. HACHI
 9. KU (KYU)
 10. JU (DZIU)