Przepisy szczegółowe dotyczące walki sportowej w duo systemie
Celem systemu duo jest prezentacja obrony przez jednego zawodnika przed atakami zawodnika tego samego zespołu. Ataki są podzielone na 4 grupy po 5 ataków w każdej z grup.
  1. Chwyty
  2. Objęcia i klucze na szyję
  3. Uderzenia i kopnięcia
  4. Ataki z użyciem broni
  • Każdy atak musi być poprzedzony jednym przed atakiem takim jak np.: pchnięcie, szarpnięcie czy atemi.
  • Sposób obrony jest dowolny, zawodnicy mogą występować stale jako atakujący i obrońca lub zmieniać się rolami. Dowolne jest również ułożenie stóp.
  • Sędzia maty (SM) losuje 3 ataki z każdej serii.
Przeciwnicy będą wykonywać te same ataki, lecz w innej kolejności ogłoszonej przez SM.
  • Przy pierwszym ataku każdej serii, Tori (obrońca) musi mieć Komisję Sędziowską po swojej prawej stronie, następny atak może być z którejkolwiek strony.
  • Ocena wystawiana jest przez Komisję Sędziowską po każdej serii. Na komendę Sędziego Maty „Hantei”, sędziowie z komisji unoszą swoją ocenę nad głowę.
  • Czas odpoczynku pomiędzy dwoma rozgrywkami wynosi dla pary max. 5 min.