Kryteria oceny:
 • Komisja Sędziowska ocenia według następujących kryteriów:
  • Dynamika ataku
  • Realność
  • Kontrola
  • Skuteczność
  • Nastawienie
  • Szybkość
 • Całkowity wynik powinien przede wszystkim zależeć od ataku i początkowej fazy obrony.
 • Atemi musi być wykonane z pełną siłą, pod całkowitą kontrolą i wykonywane w sposób naturalny, zważywszy na ewentualne wykorzystanie skutków.
 • Rzuty i sprowadzenia do parteru muszą zawierać naruszenie równowagi przeciwnika i muszą być skuteczne.
 • Dźwignie i duszenia muszą być wyraźnie pokazane Komisji Sędziowskiej, wykonane w sposób poprawny z odklepaniem przez Uke.
 • Zarówno atak jak i obrona muszą być wykonywane poprawnie technicznie i w sposób realistyczny.