Przebieg walki
  • Pary stają naprzeciwko siebie w środku obszaru walki w odległości 2 m. Para wyczytana jako pierwsza (Para 1), ubiera czerwone pasy i staje po prawej stronie SM. Para wyczytana jako druga (Para 2) ubiera pasy niebieskie. Na sygnał SM pary kłaniają się najpierw Sędziemu Maty a następnie sobie nawzajem. Para 2 opuszcza obszar walki i zajmuje miejsce na pasie bezpieczeństwa.
  • Rozgrywka rozpoczyna się, kiedy SM ogłosi pierwszy atak poprzez wypowiedzenie jego numeru oraz odpowiednią sygnalizację ręką.
  • Po zakończeniu grupy A zawodnicy pierwszej pary klękają i otrzymują oceny. Następnie opuszczają obszar walki i udają się na pas bezpieczeństwa. Para 2 także wykonuje ataki grupy A i otrzymuje oceny. Para 2 rozpoczyna grupę B i otrzymuje oceny, potem para 1 prezentuje ataki grupy B i jest oceniana. Para 1 rozpoczyna grupę C itd., Para 2 rozpoczyna grupę D itd.
  • Po prezentacji ostatniej grupy przez ostatnią parę, walka jest zakończona. Obie pary zajmują te same miejsca, co na początku rozgrywki. SM pyta sekretariat, kto jest zwycięzcą, następnie ogłasza zwycięzcę wskazując ręką oraz nazywając odpowiednio kolor pasa.
  • Jeżeli ilość punktów obu par jest jednakowa („Hikiwake”), walka jest kontynuowana aż do rozstrzygnięcia. Para z niebieskimi pasami rozpoczyna grupę A.
  • Po ogłoszeniu przez SM zwycięzcy, pary najpierw kłaniają się sobie nawzajem, a następnie sędziemu.