Kontuzja, choroba lub niezdolność do walki:
  • Jeżeli przydarzy się kontuzja, choroba lub niezdolność do walki, para ma max. 5 min. na odpoczynek. (Całkowity czas na odpoczynek w każdej walce wynosi 5 min.).
  • Jeżeli para po zranieniu nie może kontynuować walki, „Kiken-gachi” przyznawane jest drugiej parze.