Zawody drużynowe
Można rozgrywać zawody drużynowe według tych samych przepisów, co zawody indywidualne.
Regulacje końcowe, sytuacje nie ujęte w regulaminie:
  • Jakakolwiek sytuacja, która wystąpiła i nie jest ujęta w tym regulaminie, musi być rozstrzygnięta przez sędziów maty walki, której sytuacja dotyczy.
  • Sędzia Stołu nie ma prawa głosu, może tylko asystować.