1 Ogolne
  1. Dla seri C Uke wykonuje atak uderzając lub kopiąc, atak poprzedzający i atak właściwy wybrany przez sędziego maty musi być wykonywany przez Uke
  2. Zmiany roli jako atakujący i obrońca możę byc wykonywana w trakcie serii
  3. Sędzia maty czyta wszystkie noty . Po odpadnięciu najwyższych i najniższych wyników czyta wyniki jeszcze raz.
  4. Sędzia maty pokazuje znak “błędny atak” jeśli atakujący przedstawi inny atak niż wskazany przez sędziego maty
    Sędzia maty pokzuje znak „słąby atak” jeśli atakujący nie zamykał uchwytu podczas ataku
  5. W serii D atakujący może zaczynać z bronią w ręku.