Grupa A - Chwyty
Chwyt: Uke chwyta prawą rękę Tori, lewa ręka trzyma nadgarstek, prawa przedramię.
Zamierzenie: Pchać lub ciągnąć, kontrolować prawą rękę Tori, mobilizować obrońcę.
Chwyt: Uke prawą ręką chwyta prawy kołnierz Gi tori.
Zamierzenie: Zbliżyć się do przeciwnika, aby wykonać inną akcję. Ciągnąć, pchać lub ustawiać przeciwnika do mogącego nastąpić uderzenia.
Chwyt: Uke od przodu otacza dłońmi szyję Tori, aby wykonać duszenie.
Zamierzenie: Pchanie Tori w tył, ustawianie Tori.
Chwyt: Uke od prawej strony Tori otacza dłońmi jego szyję, aby wykonać duszenie. Uke może ustawić Tori w prawidłowej pozycji albo Tori może przyjąć prawidłową pozycję.
Zamierzenie: Pchanie lub ustawianie Tori.
Chwyt: Uke atakuje Tori z lewej strony poprzez chwyt Gi w okolicach barku prawą ręką. Uke może ustawić Tori w prawidłowej pozycji albo Tori może przyjąć prawidłową pozycję.
Zamierzenie: Pchanie, ciągnięcie lub ustawianie Tori.