Grupa B - Objęcia i klucze na szyję
Uke obejmuje Tori z przodu pod ramionami. Chwyt musi być zamknięty. Głowa Uke opiera się na prawym barku Tori, a wzrok skierowany jest w lewo. Przed atakiem Tori trzyma ramiona w naturalnej pozycji.
Uke obejmuje Tori z przodu razem z ramionami. Chwyt musi być zamknięty. Głowa Uke opiera się na prawym barku Tori, wzrok skierowany w prawo. Przed atakiem Tori trzyma ramiona w naturalnej pozycji.
Uke obejmuje prawym ramieniem szyję Tori z prawej strony. Chwyt musi być zamknięty. Zamierzenie: Dusić lub przymierzać się do techniki
Uke obejmuje lewym ramieniem szyję Tori z przodu. Chwyt musi być zamknięty. Zamierzenie: Dusić lub przymierzać się do techniki rzutu.
Uke zakłada Hadaka Jime prawym ramieniem. Chwyt musi być zamknięty. Uke może ustawić Tori w prawidłowej pozycji, lub Tori może obrócić się tyłem. Zamierzenie: Duszenie lub pozbawienie równowagi.