Dział 1: Obszar zastosowania
  1. Poniższe przepisy dotyczą zawodów organizowanych przez PZJJ i są tożsame z przepisami obowiązującymi w JJIF oraz JJEU.
  2. Przepisy mają zastosowanie we wszystkich międzynarodowych zawodach mistrzowskich, międzynarodowych turniejach oraz na zawodach krajowych w systemach duo i fighting.
  3. Te same przepisy dotyczą kategorii wiekowych Senior, Młodzieżowiec i Junior a różnice zawarte są tylko w kategoriach wagowych.