Dział 4: Trenerzy
  1. Zawodnikom może asystować tylko jeden trener, który podczas walki stoi na granicy obszaru konkurencji (Maty).
  2. Jeżeli trener źle się zachowuje w stosunku do zawodników, sędziów, widowni lub kogokolwiek innego, Sędzia Maty decyduje o nie asystowaniu trenera podczas trwania walki.
  3. Jeżeli złe zachowanie trenera jest kontynuowane, decyzją sędziów walki trener zostaje wykluczony z całego turnieju.