Dział 5: Przepisy ogólne
 1. W systemie fighting dwóch zawodników konkuruje między sobąw godny prawdziwego sportowca sposób, przy użyciu technik Ju-Jitsu.
 2. System fighting składa się z 3 części:
  • Uderzenia i kopnięcia
  • Rzuty, sprowadzenia do parteru, dźwignie i duszenia
  • Trzymania, dźwignie i duszenia
  Zawodnicy muszą być technicznie aktywni przed przejściem do następnej części. Akcja jest technicznie ważna, kiedy zawodnik wykona technikę w pełnej równowadze i pod kontrolą.
 3. Ataki w części 1 ograniczone są do następujących obszarów: głowa, twarz, kark, brzuch, pierś, plecy i boki.
 4. Wszystkie duszenia są dozwolone oprócz duszenia przy użyciu palców.
 5. Czas walki trwa 3 min. Sędzia Maty z Sędziami Bocznymi decydują po konsultacji z Sędzią Stołu, czy ostatnia akcja wykonana została przed czy po upływie 3 min.
 6. Pomiędzy dwoma walkami czas odpoczynku wynosi max. 5 min.