Dział 7: Kategorie wagowe

Kategorie wagowe: seniorów

  • Mężczyźni:- 62 kg, - 69 kg, - 77 kg, - 85 kg, - 94 kg, +94kg
  • Kobiety: -55 kg, - 62 kg, - 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe: młodzieżowców

  • Mężczyźni: - 56 kg, - 62 kg, - 69 kg, - 77 kg, - 85 kg, - 94 kg, +94kg
  • Kobiety: - 49 kg,-55 kg, - 62 kg, - 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe: juniorów

  • Mężczyźni: - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg,- 81 kg, +81kg
  • Kobiety: - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, -57 kg, - 63 kg, - 70 kg, +70 kg