Dział 8: Sędziowie
  1. Sędzia Maty (SM) porusza się wewnątrz obszaru konkurencji (Maty), i prowadzi walkę.
  2. Sędziowie Boczni (SB) asystują SM i poruszają się wzdłuż pasa ostrzegawczego, każdy po swojej stronie. SB podążają za akcją tak, aby zająć jak najlepszą pozycję do ocenienia akcji.
  3. Sędzia Stołu (SS) jest odpowiedzialny za prowadzenie Sekretariatu. SS dyktuje punkty i kary sekretarzowi i informuje SM o zakończeniu czasu walki, czasu Osae-komi oraz czasu na pomoc medyczną.