Dział 9: Sekretariat
  1. Sekretariat jest umiejscowiony naprzeciwko pozycji SM na początku walki.
  2. Sekretariat musi składać się z dwóch sędziów punktowych oraz jednego sędziego czasu.
  3. Jeden sędzia punktowy zapisuje wynik na papierze, drugi natomiast kontroluje wynik na tablicy.
  4. Jeżeli wynik na tablicy jest niezgodny z wynikiem na papierze ważny jest wynik sekretarza, który powinien skorygować wynik na tablicy.