Dział 10: Przebieg walki
  1. Na początku walki zawodnicy stoją naprzeciwko siebie w odległości 2 m w środku obszaru walki. Zawodnik z czerwonym pasem zajmuje pozycję po prawej stronie SM. Na sygnał SM zawodnicy kłaniają się najpierw sędziom a następnie sobie nawzajem.
  2. Po ogłoszonej przez SM komendzie „Hajime” walka rozpoczyna się w części 1.
  3. W momencie kiedy następuje kontakt między zawodnikami (poprzez uchwycenie przeciwnika), rozpoczyna się część 2. Uderzenia i kopnięcia są zabronione.
  4. Jeżeli obydwa kolana obu zawodników dotykają maty, lub jeden z zawodników siedzi lub leży na macie, walka trwa w części 3.
  5. Zawodnicy mogą przechodzić z jednej części do drugiej, ale muszą wykazywać aktywność we wszystkich częściach.
  6. Jeżeli w części 1 zawodnik tylko podąża w stronę przeciwnika bez wykonywania jakiejkolwiek techniki, lub jeżeli jego działanie jest niebezpieczne dla niego lub przeciwnika, następuje kara techniczna („Mobobi”), a walka będzie kontynuowana w części 1.
  7. Przebywanie na pasie ostrzegawczym dozwolone jest tylko przez 5 s.
  8. Rzuty muszą się rozpoczynać w obszarze walki. Przeciwnik może być rzucony na pas ostrzegawczy lub pas bezpieczeństwa pod warunkiem, że prezentowany rzut nie stanowi ryzyka zranienia przeciwnika (Patrz Dział 13c pkt. 2 i 3).
  9. Po zakończeniu walki SM ogłasza zwycięzcę i sygnalizuje zawodnikom, aby ukłonili się sobie nawzajem a następnie sędziom oceniającym walkę.