Dział 11: Zastosowanie "Hajime", "Matte", "Sonomama" i "Joshi".
SM ogłasza komendę „Hajime” aby rozpocząć lub kontynuować walkę po komendzie „Matte”.
 1. SM ogłasza komendę „Matte” aby zatrzymać tymczasowo walkę w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy opuszczą obszar walki.
  2. Aby ogłosić karę dla jednego lub obu zawodników w części 1.
  3. Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy doznali obrażeń albo zachorowali.
  4. Jeżeli jeden z zawodników nie jest w stanie odklepać podczas duszenia lub dźwigni.
  5. Kiedy upłynął czas Osae-komi.
  6. Jeżeli kontakt w części 2 i 3 został przerwany, a zawodnicy nie kontynuują walki w części 1.
  7. W każdym innym przypadku, kiedy SM uzna to za konieczne (np. aby poprawić Gi lub wydać orzeczenie).
  8. W przypadku, kiedy jeden z SB uzna to za konieczne i klaszcze w dłonie.
  9. Aby zakończyć walkę.
 2. Komenda „Sonomama” używana jest przez SM, aby tymczasowo zatrzymać walczących. W tym przypadku zawodnicy pozostają w bezruchu. „Sonomama” jest ogłaszana:
  1. Aby udzielić jednemu lub obu zawodnikom ostrzeżenia za pasywność w części 2 lub 3.
  2. Aby ogłosić dla jednego lub obu zawodników karę w części 2 lub 3.
  3. W każdym innym czasie jeżeli SM uzna to za konieczne.
 3. Po komendzie „Sonomama” zawodnicy pozostają w tej samej pozycji w jakiej byli podczas ogłaszania komendy. Aby przywrócić akcję walki SM ogłasza „Yoshi”.