Dział 12: Punkty
Punkty muszą być orzekane przez większość sędziów, a zatem co najmniej dwóch. Jeżeli każdy z sędziów pokazuje różny wynik, obowiązuje wynik środkowy. Jeżeli jeden z sędziów nie widział akcji, obowiązuje niższy wynik spośród dwóch pozostałych.
  1. Duszenia i dźwignie w przypadku gdy zawodnik nie może odklepać i SM musi przerwać walkę ogłaszając „Matte” (Ippon, 2 pkt)
  2. Duszenia lub dźwignie z odklepaniem (Ippon, 2 pkt)
  3. Doskonałe rzut lub sprowadzenie do parteru (Ippon, 2 pkt)
  4. Niedoskonałe rzut lub sprowadzenie do parteru (Wazaari 1 pkt)
Następujące punkty mogą być przyznawane w części 3: (Trzymania, dźwignie i duszenia)
  1. Duszenia lub dźwignie w przypadku gdy zawodnik nie może odklepać i SM musi przerwać walkę ogłaszając „Matte” (Ippon, 3 pkt)
  2. Osae-komi, duszenia i dźwignie z odklepaniem (Ippon, 3 pkt)
  3. W pełni kontrolowane trzymanie ogłoszone komendą Osae-komi, trwające 15 s (Ippon, 2 pkt)
  4. W pełni kontrolowane trzymanie ogłoszone komendą Osae-komi trwające 10 s (Wazaari 1 pkt)
W pełni kontrolowane trzymanie, rozpoczęte w trakcie czasu walki jest kontynuowane aż do zakończenia (nawet jeśli czas walki wygasł). Jeżeli kontrola trzymania została przerwana przed upływem 15 s SM ogłasza komendę „Toketa”.