Dział 13: Kary
 1. Kary muszą być orzekane przez większość sędziów.
 2. Lekkie przewinienie jest karane karą „Shido”, a przeciwnik otrzymuje „Wazaari”. Następujące akcje zaliczane są do lekkich przewinień:
  1. Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy wykazują pasywność lub popełniają lekkie przewinienia techniczne.
  2. „Mubobi”.
  3. Celowe przekraczanie pasa ostrzegawczego obiema stopami.
  4. Celowe wypychanie przeciwnika poza pas ostrzegawczy.
  5. Zadawanie kopnięcia lub uderzenia po rozpoczęciu części 2.
  6. Kontynuowanie akcji po komendzie „Matte”.
  7. Zadawanie uderzeń lub kopnięć na nogi.
  8. Zadawanie uderzeń lub kopnięć przeciwnikowi który leży.
  9. Wykonywanie dźwigni na palce rąk lub nóg.
 3. Przewinienie jest karane karą „Chui”, a przeciwnik otrzymuje „Ippon”:
  1. Zadawanie zbyt mocnych kopnięć lub uderzeń.
  2. Celowe rzucenie przeciwnika z pasa ostrzegawczego na pas ochronny (albo na zewnątrz pasa ochronnego).
  3. Rzucenie przeciwnika z pola walki poza pas ochronny.
  4. Lekceważenie poleceń SM.
  5. Czynienie niepotrzebnych uwag lub gestów do przeciwnika, sędziów, sekretariatu lub widowni.
 4. W przypadku dwóch przewinień walka będzie zakończona przez „Hansoku-make”.
 5. Następujące akcje zaliczane są jako ciężkie przewinienia:
  1. Wykonywanie jakiejkolwiek akcji, która może zranić przeciwnika.
  2. Rzucenie lub próba rzutu przeciwnika z jakąkolwiek dźwignią lub duszeniem.
  3. Zakładanie jakichkolwiek dźwigni na kark lub kręgosłup.
  4. Zakładanie jakiejkolwiek skrętnej dźwigni na kolano lub stopę.
 6. Jeżeli zawodnik dopuścił się ciężkiego przewinienia po raz pierwszy, przegrywa walkę i otrzymuje 0 pkt, jego przeciwnik otrzymuje 14 pkt lub aktualny wynik jeżeli jest większy niż 14.
 7. Jeżeli zawodnik przegrał po raz drugi walkę przez „Hansoku-make”, zostaje wydalony z turnieju.
 8. Jeżeli zawodnik okazuje niesportowe zachowanie po walce, zespół sędziowski na macie jednogłośnie decyduje o wydaleniu zawodnika z turnieju. O swojej decyzji informują sędziego głównego zawodów, a organizator ogłasza decyzję oficjalnym komunikatem. Wydalony zawodnik przegrywa wszystkie walki, które wcześniej wygrał, włącznie z odebraniem medali.