Lista dostepnych artykułów. przepisy/Przepisy ogolne/PZJJ System Fighting/93Kontuzja, Choroba lub Niezdolnosc do walki