Kategorie wagowe
Mężczyźni
Senior 21+Młodzież 18/19/20Junior 15/16/17
1 x 3 min1 x 3 min1 x 3 min-62 kg-56 kg-46 kg
-69 kg-62 kg-50 kg
-77 kg-69 kg-55 kg
-85 kg-77 kg-60 kg
-94 kg-85 kg-66 kg
+94 kg-94 kg-73 kg
+94 kg-81 kg
+81 kgKobiety
Senior 21+Młodzież 18/19/20Junior 15/16/17
1 x 3 min1 x 3 min1 x 3 min-55 kg-49 kg-40 kg
-62 kg-55 kg-44 kg
-70 kg-62 kg-48 kg
+70 kg-70 kg-52 kg
+70 kg-57 kg
-63 kg
-70 kg
+70 kgZawodnicy i zawodniczki mogą startować tylko o jedną kategorię wiekową wyżej. Zawodnicy i zawodniczki 14 letnie mogą startować z juniorami tylko za pisemną zgodą rodziców. Wiek zawodników określa się od 01.01. do 31.12.